אדמיניסטראטארן‭‬‭ |‬‭  ‬ פאנדרעיזערס‭ ‬‭ | ‬‭ ‬ארגאניזאציע פירער

MAIN SPEAKERS & HIGHLIGHTS 

ר' אהרן הערש פריינד

מוסדות סאטמאר וויליאמסבורג

ר' רפאל וואהל

Charidy

Benjamin Halpern

Author  |  Consultant  |  Speaker

ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש

מגדולי המומחים בעניני פאנדרעיזינג

ר' שמואל שטערן

CEO TheCompassCrew

The KING in fundraising

Rabbi Yitz Greenman

And more guest appearances

 

AGENDA

דער סעמינאר: ציל | צוועק | בענעפיטן

OPENING REMARKS

NAVIGATION

שליסלען צו הצלחה אין מארקעטינג\פאנדרעיזינג

TEAMWORK

דער אדמיניסטראטאר מיט'ן פאנדרעיזער

אינפארמאטיווע דיסקוסיע צווישן עסקפערטן

ROUNDTABLE

טיפס פארן אדמיניסטראטאר  |  סודות פארן פאנדרעיזער

BREAKOUT SESSIONS

LIVE DEMONSTRATION

דער קאמפיין-פראצעדור: אנאליזירן | פלאנירן | אויספירן!

שאלות און שוועריקייטן ~ לעבעדיג געענטפערט דורך די עקספערטן

QUESTIONS & ANSWERS

12:30pm

to7:00pm

December 01, 2019

 
 

WORKSHOPS
& VISUAL PRESENTATIONS

 Workshop #1  

 DONARY | Fundraising   Product Showcase 

Maximize your Fundraising Potential

New cutting-edge fundraising tools, presented for the first time!

Presented by our sponsor:

 Workshop #2  

 The Latest PROMO ITEMS 
 for your donor base 

Pic.png

 Workshop #3  

Online Matching Campaign

געמאכט פאר מיר? אדער נישט?

מיר זענען איבערצייגט אז היימישע ארגאניזאציעס וועלן בעז"ה מצליח זיין אויפצוטרייבן פרישע מיליאנען דאללארן אדאנק דעם "נעוויגעישאן סעמינאר" פון ר' שמואל שטערן הי"ו!

אויב "קאמפעס" ארגאניזירט דעם "נעוויגעישאן סעמינאר" איז ווערד אוועקצושענקען א טאג דערפאר. - ס'וועט בלי ספק העכערן די סוקסעס-ראטע פון הילף פאר חולי ישראל!

מיר זענען אויסטערליש נתפעל פון די מייסטער-בליציגע איידיעס פון "קאמפעס". זיי זענען גרויסע עקספערטן. ס'איז קלאר אז מוסדות\ ארגאניזאציעס האבן אסאך צו לערנען פון זיי.

 

Our Co Sponsors:

Contact Us
Donary Portal